Legenda

 Legenda o Janu Šemberovi


Za dob, kdy byl pánem Bučovic Jan Šembera, se poddanému lidu dobře nevedlo. Pan Šembera byl lakotný a když se mu zachtělo vystavět si krásný zámek, zvýšil daně. Po velkých útrapách se mu podařilo nový a nákladný zámek postavit, prý mu v tom pomáhal sám ďábel. Jenže potom pan Šembera onemocněl, a tak se rozhodl, udělat si pořádek v rodových záležitostech, aby měly jeho dvě dcery zajištěno dědictví. Jak si tak pročítal rodové pergameny, narazil na odstavec, ve které se psalo, že nebude-li mít mužských potomků, připadne část jeho majetku brněnským minoritům. A tu si pan Šembera usmyslel, že to tak nenechá. Marně si lámal hlavu co udělat, až dostal spásný nápad, který mu vnukla v plamenech se rozpadající polena. Napsal tedy otci kvardiánovi list, že se mu život krátí a ať se tedy přijede do Bučovic domluvit ohledně předání Šemberova majetku. V klášteře bylo hotové pozdvižení a kvardián se hned nazítří rozjel na zámek i s listinami. 

 


V Bučovicích byl mile uvítán a na bohaté hostině jedl ty nejlepší lahůdky, které vydatně zapíjel nejkvalitnějším vínem, Mnich už byl notně znaven vínem, když mu pan Šembera vzal svazek pergamenů a počal si je prohlížet. Zadumaně s listinami procházel místností, až se zastavil u hořícího krbu. V tu chvíli opilý mnich vystřízlivěl a celý se rozklepal, pan Šembera totiž vzácné listiny vhodil do ohně a ony okamžitě vzplály. Marně kvardián šmátral pohrabáčem v popelu, vylovil už jen ohořelé zbytky listů. Mnich vztekle vyskočil na nohy a vychrlil na pana Šemberu strašlivou kletbu. Ačkoliv pan Šembera svým dcerám zachoval majetek celý, na něj těžce dolehla mnichova kletba. Jeho nemoc se zhoršila, umíral v bolestných mukách a sotva duše opustila jeho tělo, uchvátil ji ďábel a uháněl s ní do pekla. Od té doby se pan Šembera každou půlnoc zjevuje jako černý kůň s ďáblem v sedle, který ho divoce prohání kolem minoritského kláštera.